Хасково , засрами се ! Вчера с изумление гледах новините по бТВ и Нова телевизия, които документираха фрапиращата проява на масова интелектуална ерозия у хората в този иначе приятен български град. Накратко: топастрологът на вестник “Стандард” , Емил Лещански, е предрекъл земетресение от шеста степен по скалата на Рихтер в малките часове на 19ти април. Уви, вместо дабъде игнорирано (както би следвало да бъде и всяко друго астрологическо послание), неговите думи биват размножени от медиите и сред хората, довеждайки всички до психоза и групова паника. Резултатът е налице. В седмицата предиуречената дата броят на застраховките за недвижими имоти в Хасково скача двойно , а в навечерието на Великден стотици жители се евакуират от къщите си ( въпреки опроверженията на сеизмолозите от БАН ) и прекарват цялата нощ в страх и очакване на апокалипсиса. Едни с тракащи от студ зъби, други с чашка ракия, трети пред чевермето .. Земетресението така и не се случва и постепенно общественото настроение градира към гняв и желание за съд и саморазправа с Лещански.
Цялата тази история ме депресира донякъде. Отчасти поради откровено трагикомичната наивност и склонност към суеверия на хората. От друга страна- защото по принцип вярвам, че колективното мнение тендира по-скоро към правилни решения, а този случай доказва именно обратното. Също така смятам, че хората в днешно време все по-рядко упражняват способността си да мислят критично, рационално и да правят справка с реалността относно нещата, които им внушават другите. Причините са много и не искам да влизам в безкрайни и детайлни разсъждения върху тях. По-скоро смятам да напиша нещо за астрологията, което се надявам да накара хората да се замислят и да спрат да се занимават с нея. Осъзнавам, че това няма да се случи бързо. Всъщност най-вероятно и никога няма да стане напълно, но все пак човек трябва да опита. И така:
Астрологията, противно на схващането на много хора, не е наука. Тя не покрива критериите на естествените науки като обективност, опитна и теоретична основа, методика и така нататък. Затова астрологията спада към категорията на псевдонауките , което по същество означава, че е поредната измислена от някого неработеща и недопринасяща с нищо добро за останалите хора дейност. Защо това е така? 
 
Теория на астрологията
Астрологичните прогнози почиват на хипотезата, че движението на небесните тела (главно планетите от Слънчевата система) и тяхното разположение в момента на раждането на човек определят чертите на неговия характер и най-общо казано по-нататъшното му битие. Това включва признаци като екстровертност, комуникативност, интереси към различни сфери от живота: изкуство, техника, наука, търговия, склонности към развитие и деградация по ред показатели и още много други. Многобройните школи си служат с различни и донякъде противоречиви фактори, които според тях влияят на личностните характеристики на хората.Така например западната астрология в днешния си вид разчита на движението на всички планети от Слънчевата система плюс Луната и Слънцето, докато китайската игнорира Плутон, Уран и Нептун, но за сметка на това взема под внимание близките комети. Всъщност редно е да се каже, че западната астрология интегрира постепенно тези три планети едва след като биват открити от астрономите в хода на последните триста години. В същото време наталната астрология твърди, че мястото на раждане има решаващо значение, а други- че точното време, в което е зададен въпросът към астролога. Като цяло между астролозите липсва консенсус относно необходимата предварителна информация за изготвянето на един качествен хороскоп и болшинството използват някаква индивидуална комбинация от техники. Ако астрологията беше истинска наука, това нямаше да е така, защото хората щяха да са проверили експериментално и независимо един от друг всички тези неща и щяха да са наясно кое в каква степен е важно. За съжаление методиката за проверка куца чувствително в случая. Факт, чиято причина се крие главно в    
 
Липсата на рационално обяснение
              Рядко някой от астролозите дава конкретен отговор на въпроса: “Как небесните тела влияят на живота на хората?”.Става дума за фактическия механизъм на действие, с който те ни действат и който остава забулен в тайна от хилядолетия. Никой до сега не е регистрирал (тоест измерил) по какъвто и да е пряк или косвен начин наличието на сила, с която планетите или Слънцето определят детайлите на живота на хората, за които се говори в хороскопите. (Тук естествено възниква въпроса: а защо само на хората?Ами на останалите животни?) От време на време се намира някой, който да излезе с думите, че има природна сила, видите ли, която върши тази работа. Това не е вярно и би могло да подейства убедително само върху интелекта на човек, който е имал трудности в гимназиални курс по физика. Проблемите с физичните сили са много:
Първо, тяхното действие зависи винаги от разстоянието между обектите. Накратко: колкото по-далече са две неща, толкова по-слаби са силите между тях. Това означава, че влиянието на Плутон върху хората трябваше да бъде доста по-малко от това на Марс например, а двете заедно- нищожни в сравнение с това на Луната. Нищо подобно обаче не се твърди в хороскопите. Напротив, там всички планети имат равна пропорция на действие.
              Второ, никъде не става ясно коя точно от физичните сили е отговорна. Имайки предвид,че изборът (между фундаменталните физически сили ) не е много голям: гравитация, елетромагнитна, силна или слаба сила, можем да си позволим да изследваме възможностите една по една. Последните две сили (слабата и силната) действат на ниво елементарни частици, което ги прави практически неосезаеми на разстояния по-големи от една трилионна част от милиметъра (0 цяло и ...петнайсет нули след запетаята и един метра), така че автоматично отпадат от класацията. Електромагнитната сила също не става, понеже планетите като цяло са слабо  електрически заредени и действието на магнитното им поле е нищожно. Особено в сравнение с това на самата Земя и на Слънцето. Ако елетромагнетизмът беше отговорен за небесната намеса,  последните Земята и Слънцето трябваше да са доминиращ фактор в хороскопите, но това, както знаем, пак не е така.
              Остава една последна възможност- това да е гравитацията. Нека да проверим. Следвайки формулата на Исак Нютон , тази сила е пропорционална на масите на телата умножени по някаква константа и обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между тях. С други думи:
F = G*m 1 *m 2 /r 2 ,
където F е силата, измерена в нютони, G e константата (равна на 6.67* 10 -11 m 3 kg -1 s -2 ), m 1 е масата на едното тяло в килограми, m 2 масата на другото тяло пак в килограми, а r е разстоянието между тях измерено в метри.
              Нека сега да сметнем на колко е равна гравитацията, с която Сатурн действа на едно бебе, което тежи 2 килограма, в момента на неговото раждане. Масата на Сатурн е 5.6846  ×  10 26 kg или приблизително 95 пъти повече от тази на Земята. С една дума- тежко. В същото време обаче, и той не е като да ни е зад ъгъла на улицата. Разстоянието между Сатурн и Земята варира между 1.1955 и 1.6585 милиарда километра в зависимост от времето и въртенето на двете планети около Слънцето. Разликата от половин милиард километра също е повод за размисъл, но да нека да го оставим за момент. Да предположим, че нашето бебе е имало късмета да се роди, когато със Сатурн сме били най-близо, и съответно гравитацията е била най-силна. Напомпвайки всички тези числа във формулата на Нютон получаваме следния резултат:

F = 6.67 * 10 -11 m 3 kg -1 s -2 * 5.6836 *10 26 kg * 2 kg / (1.1955*10 12 m) 2 5,3 *10 - 8 m*kg/s 2


              Или с други думи силата на гравитацията е приблизително равна на 5.3*10
-8 нютона. Хм.. малко слабичко. За сравнение: един нютон е силата, която е необходима, за да се засили един килограм каквото и да е с ускорение един метър в секунда. Съответно, с 5.3*10-8нютона, което е близо петдесет милиона пъти по-малко, забравете да помръднете нещо, което е близо до Земята. Но дори това да не е проблемът.. Правейки същата тази сметка с
Юпитер, когато е най-близо до Земята, показва, че гравитацията, с която той действа на новороденото бебе, е равна на 7.313*10-7нютона, или близо 13 пъти повече от Сатурн. Така, нека сега да предположим, че в момента на раждането в стаята има две акушерки, всяка по 65 килограма (или общо 130 кила), които са на половин метър от бебето. Гравитацията, с която те действат на него по същата тази формула, е равна на 6.9368*10-8 нютона. Това е повече отколкото Сатурн и по-малко от Юпитер. Ако имаше нещо вярно във версията за гравитацията, би било редно да отчетем и присъствието на акушерките при съставянето на хороскопа на горкото бебе. Естествено никой себеуважаващ се астролог няма да го направи и да те пита, колко акушерки е имало, докато са те раждали. Лесно се вижда освен това, че е достатъчно да вкараме още няколко човека в стаята, за да неутрализираме и гравитационното влияние на Юпитер, както и на всички останали планети взети заедно впрочем. Да не говорим, че самата сграда на болницата, в която се случва раждането оказва милиони пъти по-голяма гравитационна сила, отколкото цялата Слънчева система (с изключение на Земята), при това точно два пъти по-малка от гравитацията върху едно бебе, което тежи не два, а четири килограма. И така нататък и така нататък. Използвайки наученото по физика от 9ти клас, бързо се вижда, че астрологията няма никаква физична основа, на която да се опре в методите си. Нещо повече- всеки, който може да умножава и да дели, е в сила да разобличи подобни псевдонаучни глупости за някакво въображаемо действие на небесните тела върху живота на Земята.
              Най-често все пак астролозите имат достатъчно акъл и в желанието си да не прогонят клиентите просто премълчават за естеството на силата, която действа според тях между планетите и хорските съдби. Същевременно този вакуум се скрива в до болка познатата от други сфери религиозна мистика, в която само те и още малцина техни колеги привидно са успели да проникнат и прегърнат. Докога? Както винаги: най-лошият враг на заблудата е срещата с реалността и така лека полека стигаме до секцията посветена на

Научните изследвания на астрологията
              Изключително много обикновени хора, когато бъдат запитани дали вярват в астрологията, отговарят, че мислят, че в нея има нещо вярно, но съвременната наука не е напреднала достатъчно, за да го обясни. Това не е така. Съвременната наука е доказала, че астрологията е една безсмислена и безпочвена смесица от окултизъм и псевдо-психология и в следващите редове ще цитирам част от примерите, които потвърждават това.
              От близо шестдесет години се събират систематично статиски и се правят различни изследвания, които дават оценка за коректността на астрологичните прогнози. Ако астролозите наистина имаха силата да предсказват бъдещето, миналото и съдбата на хората, това щеше да се види при прегледа на голям брой независими един от друг хороскопи, както и при стандартните статистически тестове, на които се подлагат всички подобни теории. Уви, натрупаните с времето резултати показват засега абсолютно консистентно, че хороскопите дори, когато са направени максимално акуратно, информирано и професионално, не притежават прогнозираща сила отвъд статистическия шум. На прост език това означава, че всичко, което предсказват астролозите са бабини деветини.
              Например, в едно от изследванията, които четох наскоро бяха направили следния тест. В рамките на група от двойки хора, които са родени на едно и също място и по едно и също време (т.нар. time twins) са събрани данни за характерите им, социалния им статус, кариерата и здравословното им състояние. Ако имаше нещо вярно в астрологията, тези хора щяха да си приличат по всички тези показатели и да водят доста сходен начин на живот. Реалността обаче е друга. Между участниците в изследването се оказва, че няма никаква осезателна връзка. Докато всеки астролог би предсказал точно обратното. Резюме и един много дълъг списък от подобни изледвания може да се намери и в тази статия на Джофри Дийн от Университета в Пърт, Австралия, и Иван Кели от Университета в Съскечуан, Канада. А пък като една наистина изчерпателна, прецизна и систематизирана колекция от проучвания препоръчвам и материалите на сайта на The Scientific Exploration of Astrology. Фил Плейт, който е астроном и скептик, има също адски добър и забавен постинг на своя блог относно астрологията. Накрая, ето и едно видео на Джеймс Ранди- бивш професионален фокусник, радио водещ и основател на фондацията “Джеймс Ранди за образование”. Аз си умрях от смях, докато го гледах. По същество той разобличава някакъв астролог, който е дръзнал да му направи хороскоп в youtube (историята с хороскопа започва на петата минута от видеото):                Потресаващо е колко много хора вярват на казаното и написаното от астролозите без да се замислят. Като започнем от редица известни личности, които несъмнено дават кофти пример на останалите, минем през голяма част от собствените си познати, приятели, роднини и колеги, и свръшим с продавачките по будките за вестници и таксиметровите шофьори (нищо против последните). Всички, с които съм говорил, са ми разказвали горе-долу едно и също. Всеки си е намерил някакво потвърждение за себе си и е твърдо убеден, че именно то е ултимативното доказателство за вярността на цялата теория. Най-често става дума за шепа хороскопи, които описват правилно чертите на характера му или които веднъж - два пъти се предсказали някакво събитие, което в последствие се е случило наистина. Защо обаче никой не се сеща за купищата хороскопи, които не са познали нищо?? Нито някой си задава въпроса, каква е вероятността нещата, които пише в тях, да се се случили по чиста случайност. Например, колко често някой стар приятел се сеща за мене и решава да ми се обади по телефона? Или колко често се случва да се сдобия с някаква дребна сума пари? Обикновено хороскопите са пълни с многозначителни и твърде неточно формулирани прогнози, които всеки може да напасне към ежедневието си. Инстинктивно хората търсят приликата вместо разликата. Един прост експеримент, който илюстрира това и който всеки може да направи, е да вземе вчерашните хороскопи за всички зодии, да ги прочете и да види, кой от тях описва най-добре това, което в действителност му се е случило. Естествено, при това не бива да гледа кой хороскоп за коя зодия е, за да намали ефекта на самозаблудата. Това усложнява малко процеса (но ако сте двама, няма проблеми: единият просто трябва да изтрие заглавията на хороскопите и да даде останалото на другия). Ако повторите този опит достатъчно пъти, ще видите, че средно 1/12-та от хороскопите съвпадат с вашата зодия, което е горе-долу, колкото се очаква по чиста случайност. До същите изводи може да стигне човек и, ако вземе хороскопите за своята зодия от няколко различни източника и започне да търси противоречията в тях.


Заключение
              Есенцията от цялата тази история е: Астролозите (самозаблудени или не) вредят с действията си на останалите хора. Чрез тях се възпитава един лош (и неморален) мироглед, в който липсва допир с реалността, в която всички ние живеем. Случилото се в Хасково е поредният пример, при това наистина достоен за учебниците по история. Пълно безобразие е, че медиите съучастват, вместо да противодействат, на този абсурден цирк на суеверието. Най-вероятно поради факта, че всяка телевизия, вестник, новинарски сайт и радио имат в екипа си поне по един астролог, те така и не казаха очевидната истина, че хората в Хасково са реагирали като лумпени благодарение на предоставената медийна трибуна и тиражирането на откровеното невежество и доказано шарлатанство, наречено астрология.

6 comments:

Анонимен каза...

Не знам кой сте, не ме и вълнува, но факта че пишете глупости няма как да не ме провокира да се включа!Вие въобще наясно ли сте как работи астрологията?Проверявали ли сте до каква удивителна точност може да обясни и предскаже определено събитие или качеството на определен период?Мисля, че не!!!Направихте ли си труда да проучите дали прогнозата на Лещански е астрологична или на базата на други предположения?Пак отговорът ще е не, убеден съм!Това, че в нашата гилдия има хора, които са далеч от астрологията и правят грешни прогнози, не значи че трябва да я заклеймяваме и осъждаме, защото тя е майката на всички науки, колкото и да не ви се ще да е така!Милиони астролози и обикновени хора всеки ден се убеждават в изключителната научна логика и последователност на астрологията, а вие с какво право се изказвате при положение, че сте абсолютно "бос" в тази сфера?Запазете си плитките коментари за себе си занапред и се правете на велик в областта от която се сещате!

Петко Физиев каза...

От коментара ти съдя, че или не си прочел статията ми, или не си разбрал какво пише в нея. Ще ми се да е второто, но имайки предвид, че не видях нито една конкретна критика към написаното в нея, ще приема, че по-скоро те е мързяло да четеш. А сега на въпросите:

1. Да, наясно съм как работи астрологията. Това е антична смес от псевдонаучни глупости и трудно проверими хипотези за света, в който живеем. Работи като ескплоатира наивността и невежеството на хората, които й вярват.

2. Да, проверявал съм до каква удивителна точност може да обясни и предскаже определено събитие или качеството на определен период. Всеки път, когато чета хороскоп се удивлявам все повече и повече. Всяко предсказание, за което се твърди, че е вярно, е или тривиално, или нагласено, или и двете заедно. От друга страна, всяко предсказание, което се оказва грешно, е толкова грешно, че повече няма накъде. Примерът с Лещански попада във втората категория. За да не бъда обвинен в субективизъм, ти препоръчвам да прочетеш някое от изследванията, в които е проверена достоверността на различни астрологични прогнози при контролирани условия (такива, каквито се изискват във всеки научен експеримент). Резултатите от всички такива опити показват консистентно, че астрологичните прогнози нямат никаква сила да предсказват бъдещето или каквото и да е. Интересно е и отношението на самите астролози към тези резултати. По някаква причина те винаги твърдят, че всичко това било профанизация на тяхната "наука" и че все нещо друго е виновно за слабото представяне.

3. Признавам, че не съм си направил труда да проверя доколко прогнозата на Лещански е астрологична. Причините за това са две. Първата е, че няма ясна и общоприета дефиниция за това кое е астрологично и кое не. Тук ще използвам случая да призова гилдията ви да се консолидира и да установи по-точно предмета и методиката на вашата дейност. Това ще бъде във ваш интерес, защото липсата на такава дефиниция е в разрез с първия основен критерий за това нещо да бъде наречено наука и докато тя е налице не е редно да говорим за астрологията като за такава.
Втората причина да не си направя труда да проверя доколко прогнозата на Лещански е астрологична, е че той самият се ползва със завидно реноме. Редица известни медии, както и гилдията ви, го смятат за общопризнат специалист и професионалист. Затова счетох, че няма нужда да поставям под въпрос и оценката на колегите ви за него.

4. Понеже намекваш, че обобщавам за астролозите като цяло, искам да направя следното пояснение. Със статията ми и с настоящия коментар наистина заклеймявам цялата ваша гилдия! Тя е сдружение на мошеници, самозаблудени или не, които с действията си вредят на останалите хора от хилядолетия. Нямате абсолютно никакъв принос нито към науката нито към каквото и да е било друго добро дело за човечеството. Да се говори пък, че астрологията била майка на всички науки, не само е нелепо и невярно, но и е обидно за тези, които се занимават с наука. Това, което с половин уста бих нарекъл научно в астрологията, винаги е съществувало като отделна дисциплина - астрономия. Тя обаче се придържа към критериите за наука и благодарение на това се развива и е полезна. Астрологията дори не се придържа към името си! На гръцки "астрон" означава звезда, а "логос" - знание. Астролозите би трябвало да се занимават с изучаване на звездите, а не с правене на някакви прогнози за случващото се в краткия живот на един вид човекоподобни маймуни на една малка и забутана планета в покрайнините на една от милиардите галактики! Някога в гилдията да сте се замисляли за това?

5. Вярно е, че милиони астролози лъжат откровено обикновените хора всеки ден. Това е факт. Както казах, причината за него е, че хората са наивни, невежи, отчаяни, любопитни и т.н. Всеки, който се замисли малко по-рационално и се поинтересува, за да не бъде "бос", бързо ще стигне до изводите, до които стигнах и аз.

Петко Физиев каза...

В заключение ще ти препоръчам две неща. Първо - да прочетеш следната страница от Уикипедия, в която е описан научният метод. На него се основават всички съвременни науки и така ще разбереш, къде са проблемите на астрологията и защо понякога тя познава или не познава. В момента, в който започнеш да прилагаш научния метод към астрологията, тя спира да действа. Приеми го! И второ - ако искаш да узнаеш кой съм и с какво се занимавам, не се чуди толкова, ами цъкни на някой от двата линка в менюто: за мен или CV.

Unknown каза...

- Най-добре е и алнимиците да дойдат и да разкажат играта на материята. Единственото което астролозите могат да предскажат е,че всеки който им даде пари за хороскоп е абдал. Но това дори и аз мога да го кажа.

Анонимен каза...

интересно в коя категория попада математиката, която все още не може да даде приемлива дефиниция на понятието "точка" или физиката, която още спори за "точков заряд", както и генетиците, след като са картографирали генома, все още не знаят кой участък какъв ген кодира, та е малко по либертаниански нехайно да окачвате табела на университетските науки като "верни", а другите като "псевдонауки". Да, има псевдонауки, има и псевдоучени, има и шарлатани на всеки етаж във всеки университет, знаете това много добре, но от повърхностните и "тежко", но смешно звучащи ваши изводи, става ясно, че вие сте се поставили в наивната позиция, че лесно ще убедите някой сравнително невеж в некоректността на астрологията. Може и да успеете с някой наивен ум, но трудно с някой, който е наясно с това. Сигурен съм, че не сте чували името на Мишел Гоклен или Дидие Кастил и по какво странно съвпадение във вашите скептични сайтове няма и дума за тях ;)) Ако се поинтересувате какво са направили и изчетете какво са написали ще разберете защо... със здраве и друг път наистина не се излагайте пишейки подобни евтини умотворения.

Kosta Petkov каза...

Ау, ти направо го разби! Каква блестяща аргументация и реторика! :)
След като прочетох горния коментар, вече съм твърдо убеден в коректността на астрологията. Амин!

Публикуване на коментар

Petko Fiziev's personal blog